ارتباط با ما

» ارسال مطلب: علاقمندان براي ارسال خبر، مقاله يا مطالب خود در زمينه هاي گوناگون مي توانند آنها را با نگارش فارسي بصورت فايل Word، به آدرس (sarv.news@yahoo.com) ارسال نمايند. امکان انتشار مطالب بصورت پي دي اف، واژه نگار، پارس نگار يا تصوير متن وجود ندارد.
هيچ تضميني براي انتشار مطالب نيست، خبرسرو برحسب اولويت هاي موضوعي که خود تشخيص مي دهد اقدام به انتشار مطالب مي نمايد. هرگونه تهمت، افترا، فحاشي يا مطالبي که بر اساس اخبار و اطلاعات شورای سردبیری غير واقعي تشخيص داده شوند منتشر نخواهند شد. همچنين از انتشار مطالبي با مضمون تشويش اذهان عمومی و خشونت ، خودداري خواهد کرد. خبر سرو خود را ملزم به انتشار اطلاعيه ها و بيانيه هاي گروه هايي که خصوصا داراي پايگاه اينترنتي شناخته شده هستند نمي داند، مگر اهميت موضوع و جنبه هاي خبري آن را مهم تلقي کند.
» پاسخ به شما: ارسال کنندگان مطالب مطمئن باشند که هدف ما انتشار حداکثر مطالب است، به همين دليل از پيگيري و ارسال مجدد مطالب در صورت عدم انتشار مايوس نشويد. مطمئن باشيد، همکاران محدود خبرسرو از اينکه نمي توانند به موقع مطالب شما را منتشر سازند متاسفند. لطفا نامه هاي خود را فقط به آدرس (sarv.news@yahoo.com) ارسال نماييد.
» لينک به مطالب: کساني که مايلند ارتباط با مطلب در سايت خودشان را در خبرسرو قرار دهيم، فقط لينک (تارنما) آن را ارسال نمايند و از ارسال کل مطلب خودداري کنند. درصورت عدم ذکر نحوه انتشار، احتمال دارد مطالبي که بصورت کامل ارسال شده اند، در خبرنامه منتشر شوند.

پربازدید ها
چندرسانه ای