درباره ما

» دست اندرکاران خبرسرو: خبرسرو توسط شورای سردبیری اداره می شود. این مجموعه رسانه‌ای در چارچوب قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران ، فعالیت میکند. اما نقد و تحلیل کارشناسانه دستگاه‌ها، عملکرد مسئولان و احزاب را وظیفه ذاتی خود می‌پندارد و آن را با هدف ارتقای دانایی جامعه، حق پرسشگری شهروندان و وظیفه پاسخگویی مسئولان با جدیت دنبال می‌کند.

 » جهت گیری سیاسی: حجم زیاد مطالب ارسالی شما، اغلب، درصد بسیاری از مطالب منتشره در یک روز را تامین می کند. از این رو جهت گیری های سیاسی این مطالب در ارایه چهره ای سیاسی از خبرسرو نقش اصلی را ایفا می کند. هدف خبرسرو انتشار آزاد اطلاعات جهت آگاهی بازدیدکنندگان است. اگر موافقان یک جریان خاص مطالب زیادی را برای ما ارسال کنند طبیعی است که احساس تبلیغ آنها را به ذهن متبادر می سازد. برعکس این موضوع نیز صادق است. از باب روزنامه نگاری خبرسرو به رغم شکل و شمایل و انچه به ذهن متبادر می سازد، با رسانه های رایج خبری متفاوت است. هرچند در ابتدا جنبه های خبری مطالب باعث شد نام خبر سرو را بر این رسانه بنهیم، اما اینک بسیار کم به انتشار خبر می پردازیم. از این رو نباید انتظار داشت که تمام خبرهای روز را در این محل بیابید. تعدد خبرگزاری ها و منابع خبری، از سوی دیگر برای خوانندگان عادی یافتن خبر مورد نظر را مشکل ساخته است. خبر سرو سعی می کند بر حسب روش و سلیقه شناخته شده خود به جمع آوری مهمترین خبرها اقدام نماید و در کنار مطالب دریافتی، روزانه وجوهی از فضای حاکم بر جامعه را بازتاب دهد. در انتشار مطالب، رویه خبرسرو دروازه بانی خبر، آنگونه که در رسانه های مکتوب و غیر مکتوب رایج است نبوده است، بلکه،بیشتر شبیه فوروم ها عمل می کند. همانطور که در فوروم ها شما از همه مطالب انتظار کیفیت بالا ندارید، اینجا نیز انتشار مطالب به معنی ارزش یک مطلب براساس تشخیص ما نیست. همه قضاوت در مورد محتوای مطالب به عهده خوانندگان است. در این مورد متاسفانه کمتر نقد و نظری منتشر شده است. همین جا علاقمندان به مباحث روزنامه نگاری را دعوت می کنیم که در صورت تمایل تحلیل ها و نقطه نظراتشان را در مورد خبرنامه گویا یا دیگر رسانه ها جهت انتشار در اختیارمان بگذراند.

 »مشی رسانه‌‌ای : این سایت، تحلیلی- خبری خواهد بود و اعضای تحریریه این مجموعه می‌کوشند از قالب ظاهری خبرها فراتر رفته و به زوایای پنهان و آشکار حوادث سرک بکشند و با کندوکاو بیشتر، ناگفته‌ها و وجوه نامکشوف وقایع و حوادث را بیابند.

 » نقد: خبر سرو عاری از اشتباه نیست و آماده شنیدن نقدهای سازنده شماست. مانند هر حرکت انسانی دیگر، نکات زیادی می توانند بر مسئولین خبرنامه تاثیر گذارند. اشتباهات و خطاهای ما را گوشزد نمایید تا از تکرار آنها پرهیز کنیم. مطمئن باشید گوش شنوایی برای این منظور وجود دارد.

 » منابع: گاهی برخی از علاقمندان مطالب منتشره در دیگر نشریات را بدون ذکر منبع برای ما ارسال می کنند. شورای سردبیری به دقت پیگیر منابع هستند و خواهند بود، اما بعضا به اشتباه چنین مطالبی بدون ذکر منبع منتشر شده است. ضمن خواهش از ارسال کنندگان مطالب برای قید منبع، از رسانه های منبع نیز پوزش خواسته و اعلام می کنیم که رویه خبرسرواحترام به تولیدکنندگان خبر و صاحبان اصلی مطالب بوده است و هرگونه بی توجهی از سوی ما، قطعا از روی عمد نبوده و به سرعت اصلاح میشود.

 » آمار بازدیدکنندگان: خبر سرو اطلاع دقیقی از میزان آمار بازدیدکنندگان خود ندارد و قصد ندارد خود را از پر بیننده ترین سایت ها اعلام نماید. چنین امکان مقایسه ای نیز عملا وجود ندارد. انتشار چنین آماری جنبه علمی نداشته و هرگز از سوی مسئولین خبرسرو تایید نمی شود.

پربازدید ها
چندرسانه ای