۹۵ درصد مناطق کشور دچار خشکسالی بسیار شدید، شدید و متوسط است

به گزارش خبر سرو به نقل از پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): اخیرا نقشه پهنه بندی خشکسالی در سطح کشور توسط مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران منتشر شده است.

این گزارش نشان میدهد که، یک دوره یک ساله را از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۶ تا پایان فروردین ۱۳۹۷ بررسی می کند.

بر اساس این گزارش بیش از ۹۵ درصد کشور در دوره مذکور دچار خشکسالی بسیار شدید، شدید، متوسط و خفیف بوده و در هیچ منطقه ای حد نرمال (به جز دو نقطه کوچک) و هیچ یک از سطوح ترسالی حتی ترسالی ضعیف به ثبت نرسیده است.

خشکسالی خفیف بصورت لکه های پراکنده و کم سطح و حد نرمال نیز تنها در دو منطقه بسیار کوچک در آذربایجان شرقی و مرز استان گلستان و خراسان شمالی ثبت شده است.

تعریف خشکسالی هواشناسی:

هواشناسان خشکسالی را بارش کمتر از حد معمول که منجر به تغییر الگوی آب وهوایی می گردد، تعریف کرده اند. بنابراین خشکسالی از نظر هواشناسی اساساً به حالتی از خشکی ناشی از کمبود بارندگی اطلاق میشود.

خشکسالی معمولاً بر اساس درجه خشکی (در مقایسه با مقادیر نرمال یا میانگین) و طول دوره خشکی تعریف می شود.

تعاریف خشکسالی هواشناسی بایستی به صورت موردی برای هر منطقه خاص در نظر گرفته شود چرا که شرایط جوی که موجب کمبود بارش می شود، از منطقه ای به منطقه دیگر شدیداً تغییر می کند.

تعریف خشکسالی از دیدگاه هواشناسی در کشورهای مختلف و در زمانهای مختلف متفاوت میباشد. به همین دلیل از این دیدگاه به کار بردن یک تعریف از خشکسالی که در قسمتی از جهان متداول میباشد برای دیگر جاها مناسب نمی باشد. بعلاوه اهمیت دیدگاه هواشناسی در این است که اندازه گیری های هواشناسی اولین نشانه بروز خشکسالی می باشد.

در مناطقی که وجود دوره هایی طولانی بدون بارندگی امری عادی است تعریفی مبتنی بر تعداد روزهایی با بارش کمتر از یک حد آستانه خاص، غیر واقعی است.

از دیدگاه اقلیم شناسان، خشکسالی یک پدیده طبیعی است که در اثر تغییرات الگوهای آب و هوایی ناشی از کاهش نزولات جوی کمتر از حد معمول خود به خود به وجود می آید و ادامه آن موجب عدم تعادل اکولوژیکی و هیدرولوژیکی می شود.

از طرفی چون از دیدگاه جغرافیایی تعریف خشکسالی مفهومی مکانمند می باشد، شدت خشکسالی در هر محل تابعی از ضریب تغییر پذیری بارش در همان محل است. بنابراین از نظر اقلیم شناسی خشکسالی قابل تعیین است و درجه خشکسالی و ترسالی تعیین می گردد.