کد خبر: 78879
تعداد نظرات: 0 نظر
تاریخ انتشار: - تیر ۱۱, ۱۳۹۷
انسان موجودی اجتماعی وسیاسی است، زیرابرای زندگی درجمع و اجتماع نیازبه سیاست ومدیریت دارد.آیا ما واقعا معنی سیاست را می دانیم؟آیا هرسخنی که درباره مسایل سیاسی آورده می شود از بارسیاسی بر خوردار است؟ جامعه ماامروزنیاز به اندیشه های سیاسی دارد.سعی کنیم ابتدابه اندازه کافی از موضوعی علم ودانش پیدا کنیم،سپس در باره آن اظهار... Read more »

انسان موجودی اجتماعی وسیاسی است، زیرابرای زندگی درجمع و اجتماع نیازبه سیاست ومدیریت دارد.آیا ما واقعا معنی سیاست را می دانیم؟آیا هرسخنی که درباره مسایل سیاسی آورده می شود از بارسیاسی بر خوردار است؟
جامعه ماامروزنیاز به اندیشه های سیاسی دارد.سعی کنیم ابتدابه اندازه کافی از موضوعی علم ودانش پیدا کنیم،سپس در باره آن اظهار نظر کنیم.متاسفانه روزنامه های امروز در ایران در باره موضوعاتی اظهار نظر می کنند که کاملاً بر موضوع اطلاع واحاطه ندارند.این امر باعث می شودکه خوانندگان روزنامه ها دچار تردید شوند و بدبینی درجامعه رواج پيدا کند.
همه می دانیم که دنیای امروز دنیای تخصص است، تا زمانی که درعلم و دانشی اطلاع کافی نداریم نبایددر آن مورد اظهار نظر کنیم. امروز جامعه ما متاسفانه در گیر مسایلی است که بیشتر درونی است به بیرون سرایت کرده ومارا ازدرست اندیشیدن باز داشته است.
یکی از مواردی که بسیار بارز است این است که یکدیگر را نمی پذیریم به همین دلیل قضاوت های ما بیشتر جنبه خصومت های درونی وشخصی داردوازجنبه های علمی تهی گشته است.
به جای اینکه یکدیگر را مقصر بدانیم بهتر است درمورد عیب ها و نقص های خودمان بیشتر بينديشیم و آن ها را بر طرف نماییم.بسیاری ازما به مسیری افتاده ايم که کمتر میتوانیم درست بينديشیم. درست اندیشیدن مارا ازاضطراب وتشویش ها وتشتت های فکری نجات می دهد.ما عادت کرده ايم یامغرورانه از تفکری به طور غلو آمیز دفاع کنیم یا اینکه ناجوانمردانه آن را مردود سازیم. ما بیشتر ازخودمان دفاع می کنیم وديگران را نمی پذیریم.آیا لحظه ای اندیشیده ايم که ممکن است فهم ودرک ما نادرست باشد؟اگر به کژ اندیشی خود ادامه دهیم هیچ کمکی به جامعه نکرده ايم.
نگاه به مشکلات جامعه باید نگاهی تیز بينانه وبدون غرض ورزی باشد.هیچ گاه بادرگیری فکری نمی توانیم جامعه را سروسامان دهیم، بلکه با تضارب وتعاطی آرا و اندیشه ها میتوانیم باعث رشد فکری جامعه شویم.امروز درنشریات مابیشتر درمورد افراد قضاوت می شود واين امر درمطبوعات ما بسیاررایج است درحالی که درجامعه رو به رشد ما سم مهلک است.
کسی که به هر دلیلی در درون خود کینه دارد و اندیشه خودرا بر اساس حقد ارایه می دهد هیچ کمکی به جامعه نمی کندسعی کنیم کمتر قضاوت کنیم،زیرا نسل های آینده بر اساس قضاوت های ما داوری می کنند. به جامعه عادت ندهيم بدون فکر وانديشه اظهار نظر کنندوبی درنگ هرسخنی را به میان آورند.ما وظیفه داریم جامعه را به سوی اندیشه ورزی سوق دهیم.این کار باعث می شود بسیاری ازمعضلات حل شود.باغوغا سالاري نمی توان به جایی رسید. مغرور شدن از اندیشه های خود به سیاست ورزی جامعه آسیب می رساند.
چرا در نشریات ما موضوعات فلسفی وجامعه شناسی واخلاقی کمتر دیده می شود؟ ماباید یکدیگر رابه مطالعه بیشتر دعوت کنیم وموضوعات مختلف اجتماعی رابه یکدیگر آموزش دهیم.

ارسال به تلگرام
برچسب ها:
ارسال به دوستان
انتشار یافته: 0

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدید ها
چندرسانه ای